Når ulven kommer: Familie og korona (livestream)

Det kom plutselig noen nasjonale føringer på hvordan vi skal være familie. Skoler og barnehager stengte. Arbeidssituasjonen endret seg ved at det ble mer hektisk, hjemmekontor eller permitteringer. Vi skal holde avstand, og samtidig være nær. Bildet av den stereotypiske familien er på vikende front og vi ser mange familier med “mine, dine, våre” barn. Hvordan skal man tenke rundt og håndtere det som det innebærer i en slik situasjon? Svein har skrevet boka “Bonusfamilien” som vi kan se i sammen.

Når ulven kommer er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. I hvert møte adresserer de forskjellige temaer som er ønsket av publikum på en lun og forståelig måte. De vil gi en innføring i forskjellige deler av sinnet, men ønsker også å hjelpe med mer konkrete redskaper og strategier slik at man selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger