Når ulven kommer: Sinte barn / Psykiske utfordringer i spedbarnstida

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland adresserer forskjellige psykiske vansker, undersøker hva dette er og tilbyr enkle verktøy som folk kan bruke i hverdagen. Denne kvelden tar de for seg temaene «sinte barn» og «psykologiske utfordringer i spedbarnstida».

Sinte barn:
I motsetning til hva mange tenker er sinne en nyttig følelse. Den har hjulpet med å beskytte oss, og stå opp for oss selv. Samtidig kan sinne være en utfordrende følelse hvis den blir for sterk, kommer for ofte, eller fører til uheldig atferd. For barn kan eksempler på slik atferd være raserianfall, utagering eller opposisjon. Men – er det alltid sinne som ligger bak slik atferd? Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som strever med å regulere sinne, hjemme og på skolen? Vi har invitert Karoline Storjord Hanssen, som jobber som psykolog på Familietiltak i Barne- og familietjenesten i Trondheim.

Psykologiske utfordringer i spedbarnstida:
Å få barn sies å være et eventyr, en vakker tid, med mye nærhet og kos. Disse rosenrøde beskrivelsene kan stå i kontrast til det mange opplever. Tiden etter fødsel kan være preget av mye bekymringer og uro. Noen mødre og fedre opplever også depresjoner. Psykiske utfordringer i spedbarnstida kan være vanskelig å snakke om hvis det man opplever ikke samsvarer med egne og andres forventninger til denne tida i livet. Psykologspesialist Ingvill Øvsthus har jobbet mye med de psykologiske sidene ved å være nybakt forelder og vi har invitert henne til oss for å snakke om det.
Sted: Sellanraa
Inngang: 100/75

Samtalen strømmes også direkte på vår Facebook-side.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger