Nytt kunst- og designmuseum – Hvor går vi?

Nytt museum eller ny løsning?

Trondheim skal snart ta stilling til den kanskje viktigste kulturpolitiske saken for vår tid: Nytt kunst- og designmuseum. Skal vi følge KVU-rapportens anbefaling om et nytt og samlet museum på Leütenhaven, eller er det mulig å få en like god løsning i tilknytning til dagens bygninger?

Litteraturhuset har invitert: Karen Espelund, direktør i Museene i Sør-Trøndelag, Margrethe C. Stang, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU og Sissel Ramstad Skoglund fra Riksantivaren til debatt. Samtalen ledes av Øyvind-André Haram.

Alle podkaster og strømminger