På naturens skuldre: Menneskets samspill med naturen med Anne Sverdrup-Thygeson

Du og jeg er innvevd i naturens flettverk, mye tettere enn du tror. Millioner av arter gir oss mat, medisin og et levelig miljø, i tillegg til at naturen gir oss kunnskap og glede.

I vår evne til å utnytte naturen, ligger også risikoen for å undergrave vårt eget livsgrunnlag. Vi snakker i dag om en naturkrise, der arter trues og levesteder forsvinner – en krise like akutt og alvorlig som klimakrisen. Skal vi sikre vår egen framtid, må vi endre måten vi lever på. Vi må lære oss å spille på lag med naturen.

Professor Anne Sverdrup-Thygeson kom høsten 2020 med boken «På naturens skuldre». Thygeson skal snakke med Signe Nybø som er forskningssjef hos NINA (Norsk institutt for naturforskning). Jan Markus Johannessen leder samtalen.

Kapasitet: 50
Sted: DIGS Store scene
Tid: 17:00 – 17:45
Inngang: 50/100

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger