Sten Inge Jørgensen: Et nytt EU for en ny tid?

Sten Inge Jørgensen ga tidligere i høst ut boka «Vi som elsker Europa – Et nytt EU for en ny tid.»

Boka tar utgangspunkt i at i Norge er EU-motstanden stor, og Brexit får mange til å tro at EU-samarbeidet er på retur. Men i realiteten er EU-landene i ferd med å gjenoppfinne EU skriver Jørgensen, delvis gjennom styrking av den sosiale dimensjonen, delvis ved å gi EU rollen som beskytter i en stadig mer truende verden. Særlig det faktum at USA, Kina og Russland går i autoritær retning, har fått europeerne til å våkne skriver Jørgensen.

Etter foredrag av Jørgensen blir det debatt med Rune Skarstein som er tilknyttet institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Det vil også bli mulig å stille spørsmål fra salen.

Inngang: 75/50

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger