Stiklestad – Tusenårsjubileum uten kristendom?

Forberedelsene til tusenårsmarkeringa for slaget på Stiklestad pågår for fullt. Men hva er det egentlig vi feirer i 2030?

STIKLESTAD – TUSENÅRSJUBILEUM UTEN KRISTENDOM? Forberedelsene til tusenårsmarkeringa for slaget på Stiklestad pågår for fullt. Men hva er det egentlig vi feirer i 2030? Stortingsrepresentant Mìmir Kristjànsson har stilt seg kritisk til hvordan Nasjonaljubileet 2030 markeres som ei feiring av at Norge «har bestått som rike i tusen år». For hva skjedde med Harald Hårfagre og slaget ved Hafrsfjord i 872? Og er det berøringsangst med det utidsmessige som gjør at kristendommen har fått en underordnet rolle? Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om Stiklestad-jubileet. Er det fortida eller våre egne verdier vi feirer? I panelet stiller foruten Mìmir Kristjànsson også Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og Margrethe C. Stang, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Debatten ledes av Øyvind-André Haram.

Alle podkaster og strømminger