Sumaya Jirde Ali – Et liv i redningsvest

I 2023 kom norsk-somaliske Sumaya Jirde Ali med boka "Et liv i redningsvest - Dagboksopptegnelser om norsk rasisme".

Boka er ført som en samtale med Sumayas yngre jeg, hvor hun gjennom små og store episoder viser hvordan rasisme – om den er intendert eller uintendert – former et menneske som utsettes for den.

Litteraturhuset i Trondheim har invitert Sumaya Jirde Ali for å fortelle om ei dypt personlig bok og et tema som bør berøre oss alle, i samtale med Trond Åm.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger