Teatersamtalen – kunsten på prøve

I juni har kulturlivet i Norge befunnet seg i en vedvarende unntakstilstand i tre måneder. Fortsatt er situasjonen preget av usikkerhet for mange. Samtidig har situasjonen vist hvor forskjellige de ulike kulturaktørene i Norge er, både med hensyn til drift og til hvordan de har valgt å håndtere krisen. Hvordan stiller tre ulike teatre seg overfor de mulighetene og konsekvensene koronasituasjonen har bragt med seg? Hvordan bør teatret forholde seg til en unntakssituasjon hvor de ikke kan få utført sitt mandat?

Vi har invitert de tre teatersjefene Nora Evensen (Turnéteatret i Trøndelag), Per Ananiassen (Rosendal Teater) og Elisabeth Egseth Hansen (Trøndelag Teater) til samtale. Samtalen ledes av Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim.

Arrangementet er gratis og strømmes direkte fra Litteraturhusets Facebook-side klokken 19.

Teatersamtalen er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Teater, Rosendal Teater, Turnéteatret, Program for Drama og Teater, NTNU og Litteraturhuset.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger