Torgeir Ekerholt Sæveraas: Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone

Torgeir Ekerholt Sæveraas kommer til Litteraturhuset i anledning lansering av boka Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone.

Norge var det tyskokkuperte landet med flest soldater per innbygger under den andre verdenskrig. Bevæpnede, tyske soldater utgjorde til tider opp mot en femtedel av landets befolkning. De mer enn 350 000 soldatenes tilstedeværelse preget hverdagen til innbyggere i hele Norge, i by og land. Hvem var de? Og hvorfor har ingen skrevet deres historie?

De tyske Wehrmacht-soldatene satte utallige spor i nordmennenes liv – mange av dem traumatiske, andre tabubelagte, atter andre tause og ufortalte. I boka Wehrmacht i Norge gir forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas en utfyllende fortelling om de tyske soldatenes liv i Norge, og hvilke strategiske hensyn som krevde så mange soldater her i landet.

Adolf Hitler mente at Norge ville være «krigens skjebnesone», hvor avgjørende slag ville stå. Basert på offisielle dokumenter og brev som soldatene skrev hjem, og mengder av hittil ubenyttede kilder, beskriver Sæveraas soldatenes egen oppfatning av krigen, av landet, av savnet av familien – og om deres ideologiske overbevisning om at Hitler-Tyskland ville seire. Sæveraas’ grundige dokumentasjon gir et unikt innblikk i livet i et okkupert Norge, og i hvilket avtrykk Wehrmacht-soldatene satte i landet – både i naturen, i befolkningen og i samfunnet.

Vi møter Torgeir Ekerholt Sæveraas i samtale med Anette Homlong Storeide, forsker ved Falstadsenteret.

Torger E. Sæveraas er historiker og forfatter. Han har tidligere gitt ut I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar, Spartacus 2018, romanen Stridsrasjoner, Aschehoug 2009, samt en rekke kronikker og faglige artikler knyttet til okkupasjonstiden i Norge.

Inngang: 100/75
Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Arrangementet strømmes også digitalt fra Litteraturhusets Facebook-side.

Begrenset antall plasser til det fysiske arrangementet på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.
Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Foto: Pax Forlag

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger