Vil universitetene overleve det 21. århundre?

Universitetenes og høyskolenes styrke kan slå tilbake på dem selv. Kan de bevares – og hva må til?

Aldri har akademiske institusjoner hatt en så sterk plass som i dag – de har en tusenårig historie, de finnes på alle kontinenter og i alle land, de får stadig flere studenter og stadig flere forskere. Til tross for denne styrke: Aldri har de vært så truet – og truslene kommer både innenfra og utenfra. Paradoksalt nok kan universitetenes og høyskolenes styrke slå tilbake på dem selv. Kan de bevares – og hva må til? Er det noen grunner til optimisme? Gudmund Hernes gjester Stockmanndagene med et prologforedrag noen dager før festivalen. Hernes regnes blant etterkrigstidas sentrale «professorpolitikere», som sosiolog, professor, forsker ved Fafo og tidligere statsråd for Arbeiderpartiet. Som kirke-, utdannings- og forskningsminister gjennomførte han en flere store reformer i utdanningssektoren.

Alle podkaster og strømminger