Takk for et fantastisk år

Publisert den 16. des 2018

Stadig økende publikumstall og ikke minst svært gode billettinntekter gjør det mulig for Litteraturhuset i Trondheim å ta enda et viktig skritt i etableringa av et drivverdig litteraturhus for Trondheim og Trøndelag i 2019. Litteraturhuset er en dugnad med bidrag fra svært mange, og målet er å gjøre Trondheim til en enda litt større og bedre by å bo og leve i. Takk til alle som har bidratt!

360 arrangement og 27 600 besøkende i 2018

Litteraturhuset i Trondheim har lagt sitt andre driftsår bak seg. I går ble det markert med juleavslutning for litteraturhusets frivillige, kulturverter, ansatte og samarbeidspartnere. 37 personer deltok – noe som viser hvilken dugnad litteraturhuset i Trondheim er og har vært. Uten de frivillige hadde det aldri blitt noe litteraturhus i Trondheim. Dugnadsånden fra engasjerte frivillige som vil bidra til å gjøre Trondheim til en rikere kulturby har gjort det mulig å holde et mye høyere aktivitetsnivå enn det i utgangspunktet har vært grunnlag for gjennom offentlige tilskudd. Og det har vært mulig å øke aktivitetsnivået etter hvert som publikumsinteressen har blitt større og større. Samtidig har Litteraturhusets driftsorganisasjon jobbet for å bli en stadig mer profesjonell arrangør. Etter et enda et år med fantastiske resultater ser det endelig ut til at vi kan gå inn i et nytt år med en stabil og fast driftsorganisasjon, og evne til å planlegge langt fram i tid og på (mer eller mindre) forutsigbare vilkår. Selv om veien fram til ønsket nivå fortsatt er lang, går det meste i riktig retning. Tallene taler sitt tydelige språk:

I 2017 gjennomførte Litteraturhuset 258 åpne arrangement, med i alt 17 185 publikummere.

I 2018 har Litteraturhuset gjennomført 360 åpne arrangement, med i alt 27 600 publikummere.

Enorm økning i billettinntekter

Den virkelig store forskjellen ser vi på billettinntektene. Fordi den offentlige bevilgningen er såpass beskjeden i forhold til det aktivitetsnivået vi har hatt og den driftsorganisasjonen vi trenger for å opprettholde det, har vi eksperimentert og jobbet helt fra begynnelsen av med å utnytte ressursene så effektivt som mulig, slik at aktivitetsnivået kan være høyt, og spennet i tilbudet bredt. Avveininga har hele tida vært at vi skal være en tilgjengelig arena for alle, samtidig som vi dekker inn så mye som mulig av egne kostnader til arrangementene, slik at vi kan ha så mange arrangement som mulig med de ressursene vi har.

I 2017 hadde vi billettinntekter på i alt 369 621 kroner – som var milevis over det vi hadde budsjettert med eller så for oss på forhånd.

I 2018 hadde vi 1 325 703 kroner i billettinntekter.

Mer kvalitet og større bredde i programmet

Sammen med inntekter på utleie betyr dette at vel halvparten av Litteraturhusets omsetning stammer fra egne inntekter. Og det er disse tallene som gjør det mulig for oss å etablere en fast driftsorganisasjon fra 2019 med 3,5 – forhåpentligvis 4,5 – årsverk. Det er et helt fantastisk løft for Litteraturhuset i Trondheim, som for bare kort tid siden bestod av én fast ansatt og mange frivillige! Fra 2019 vil Litteraturhuset i Trondheim bestå av en fast driftsorganisasjon med godt overblikk og forutsetninger for å planlegge mange og gode arrangement, 15 kulturverter som står ansvarlige for gjennomføring av arrangementene, i tillegg til de mange frivillige – over 40 i 2018 – som har hjulpet til med gjennomføring, kommet med programinnspill og forslag, og ellers vært uvurderlige bidragsytere og støttespillere for at Litteraturhuset i Trondheim har blitt en kulturinstitusjon som speiler og videreutvikler kulturbyen Trondheim.

De gode tallene forteller først og fremst noe om aktivitetsnivået og publikumsinteressen. Det er viktig, men den virkelig gode nyheten ligger også gjemt i resultatet: Med en fast organisasjon har vi helt andre forutsetninger for å jobbe med kvaliteten i arrangementene framover. Og med den kunnskapen vi har fått om hvilke arrangement som er populære og hvilke arrangement som er viktige, kan vi planlegge et bredt og sammensatt program, hvor noen arrangement går i pluss, som igjen kan finansiere arrangement som kanskje ikke trekker så mye folk, men som er viktige og som bidrar til å gjøre Trondheim til en enda bedre kulturby.

Målet: Å gjøre Trondheim enda litt større

Og det er jo der Litteraturhuset i Trondheim ønsker å være – at vi kan bidra til å gjøre Trondheim til en enda litt mer spennende by å bo i og leve i. Ut i fra de mange positive tilbakemeldingene vi får, er det åpenbart at Litteraturhuset allerede betyr mye for mange. Det er vi både glade for og stolte over. Men ingenting av dette hadde vært mulig uten det fantastiske dugnadsarbeidet som etter hvert svært mange har bidratt med for å etablere byens litteraturhus.

Derfor vil jeg takke alle som har bidratt som frivillige, som kulturverter, ansatte, samarbeidspartnere, bidragsytere, støttespillere, publikum eller bare som heiagjeng – Litteraturhuset er summen av alt dere har bidratt med, og vil aldri bli bedre enn det vi gjør det til sammen.

Så tusen hjertelig takk til alle, vi gleder oss til et nytt år, og ønsker alle ei riktig god jul og et godt nyttår!

 

Vennlig hilsen

 

Trond Åm

Daglig leder

 

Noen av dem som har utgjort Litteraturhuset i Trondheim i 2018.
Bak fra venstre: Ingvild Vikan, Katrine Kølle Hansen, Anne Margrethe Spjelkavik, Rune Søholt, Trond Åm, Henrik Stamnes Dahl, Åshild Opsahl, Jana Junker, Torunn Rasmussen, Bernt Olaf Bakheim, Per Bjørn Foros, Bodil Myrvang, Benedikte Skarvik.
Foran fra venstre: Cathrine Stadsvik, Silje Borgan, Anne Kristin Lein, Evelyn Thomsen, Kine Robertsen, Gulabuddin Sukhanwar, Siri Solheim-Kristiansen, Mari Haugen, Anita Ness, Andrine Aasen Monsås og Steinar Jøsok.
Foto: Benedikte Skarvik.