Trond Åm blir leder for Litteraturhuset i Trondheim

Publisert den 9. des 2016

Styret har i dag ansatt Trond Åm (40) som leder for Litteraturhuset i Trondheim. Trond Åm har de to siste årene vært prosjektleder med oppgave å legge grunnlaget for å etablere et Litteraturhus i Trondheim, noe som skjedde 15. oktober 2016. Han begynner i stillingen som daglig leder 1. januar 2017.

Trond Åm har hovedfag og doktorgradsstudier i idéhistorie og filosofi. Han har tidligere blant annet arbeidet ved universitetsbiblioteket og hatt en rekke tillitsverv i Venstre.

  • Jeg er glad for å kunne fortsette arbeidet med å utvikle Litteraturhuset i Trondheim som allerede har stor aktivitet og som har fått mange gode tilbakemeldinger fra publikum.
trond

Foto: Nils Heldal

Litteraturhuset skal synliggjøre litteraturen i samfunnet, bidra til kunnskapsformidling og være en pådriver i den løpende samfunnsdebatten.

I tiden fremover ønsker jeg å videreutvikle programtilbudet og gjøre det enda mer tilgjengelig også utenfor Trondheim. Vi vil ta initiativ til nye prosjekter som kan vise verdien av litteratur på nye måter, sier Trond Åm.

Styreleder Cathrine Stadsvik sier at Trond Åm var den beste av flere gode søkere. Han har gjennom prosjektperioden etablert Litteraturhuset i nye lokaler og som en viktig og samlende kulturinstitusjon som i samspill med andre gjør Trondheim og Trøndelag rikere.