Velkommen til Litteraturhuset!

Publisert den 11. okt 2016

Endelig blir det litteraturhus i Trondheim! 15. oktober åpner litteraturhuset i Trondheim i permanente lokaler i det nye Kulturkvartalet i Kongens gate.

Da vi i fjor bestemte oss for å sette i gang med eget høstprogram, var hensikten først og fremst å synliggjøre hva et litteraturhus kan tilføre byen.  Uten at det helt var meningen til å begynne med, utviklet vi også et konsept.

Litteraturhuset i Trondheim ble litteraturhuset uten hus. Mange har vært begeistret for dette husløse litteraturhuset, som bruker byen og lever sammen med den. Et litteraturhus kan være et hus som rommer det meste. Men det kan også være en måte å la litteraturen møte byen og omgivelsene på, for litteraturen skal speile livet, og livet har godt av å bli speilet i litteraturen. Slik er det også med byen. Ved å ta byen i bruk, har vi ønsket å gjøre hele Trondheim til litteraturhus. I løpet av året som har gått siden prosjektet fikk nytt liv, har vi hatt arrangementer i Nidarosdomen, på Skistua, vi har samarbeidet med Rosenborg Ballklub, vi har hatt litterære vandringer i byen og holdt litterære måltid på restauranten Alma’s – for å nevne noe. I tillegg samarbeider vi med NTNU, Dokkhuset, Adresseavisen, Norsk Forfattersentrum, Mangfoldhuset og en rekke andre aktører om arrangement innenfor ulike tema og områder, men med litteratur og offentlig debatt som naturlige omdreiningspunkt. Samtidig har det vært en organisatorisk utfordring alltid å skulle jakte på nye arrangementslokaler, og det er kostbart. Derfor er det en stor lettelse å endelig få permanente lokaler.

Litteraturhuskonseptet i Kulturkvartalet er vesentlig nedskalert i forhold til litteraturhus vi kjenner fra andre byer i landet, og langt rimeligere. Litteraturhuset vil disponere egne lokaler, men de aller fleste arrangementene vil foregå i andre lokaler i Kulturkvartalet – i folkebibliotekets lokaler, i Sellanraa Bok & Bar, og i kunsthallen. Og i tillegg vil vi fortsette å holde arrangement ande steder i byen. Forutsatt at samarbeidet med de øvrige aktørene går godt, tror jeg at dette er en god og langsiktig modell for et litteraturhus i Trøndelag. Vi slipper bekymringene over hele tida å skulle hente inntekter for å betale for husleie, og kan konsentrere oss om vår kjernevirksomhet, nemlig gode og hyppige arrangement, i Trondheim, men etter hvert også i hele fylket. Med små ressurser er det begrenset hvor stor utbredelse og hvor høyt aktivitetsnivå en kan tillate seg i en etableringsfase. En av de viktigste oppgavene våre framover blir derfor å bygge en organisasjon som utnytter ressursene på en god måte, og som samtidig kan nå så bredt ut som mulig – både geografisk og tematisk. Har du et forslag til arrangement, en idé, eller et ønske om å bidra – så er vi alltid mottakelige for det! Det er mange som har bidratt til at litteraturhuset endelig tar permanent form, og det vil være umulig å nevne alle. En spesiell takk rettes til Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, til Stiftelsen Fritt Ord, Kulturrådet og NTNU for den økonomiske støtten som har gjort litteraturhuset mulig.

Velkommen til åpning, vi håper å se deg til mange av arrangementene våre i høst!

 

Trond Åm

Prosjektleder, Litteraturhuset i Trondheim