Litteratur for inkludering

Publisert den 15. feb 2018

Litteratur for inkludering samler og feirer felles verdier gjennom litteratur

Litteratur for inkludering er et nytt initiativ fra Gulabuddin Sukhanwar, kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim. Prosjektet har som mål å knytte sammen innvandrere og andre borgere i Trondheim og Trøndelag gjennom litteratur, kunst og musikk. Det vil være temakvelder hvor forfattere og kunstnere som har Norge som sitt nye hjem blir invitert til å dele fra sin språklige kulturarv. Samtidig vil det også være flere verksteder med fokus på norsk litteratur og kreativ skriving på norsk for innvandrere. I tillegg samarbeider vi med videregående skoler og tilbyr forfattermøter og foredrag om andre språks litteratur og immigrantlitteratur.

Vårt ønske er at Litteratur for inkludering skal være en plattform og inngangsportal til mangfold og felles verdier, hvor vi inspirerer og lærer av hverandre.  

Om litteraturkveldene:
Litteraturkveldene holdes én gang per måned på Trondheim Folkebibliotek.
Hver kveld vil ha fokus på ett språk eller ett tema som blir presentert av forfattere, kunstnere og musikere fra månedens språk/kultur. I tillegg vil det i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek være en utstilling på biblioteket knyttet til hvert enkelt tema gjennom prosjektet. Kveldene er åpne for alle.

Om verkstedene i Litteratur for inkludering:
En mulighet for innvandrere til å føle en større tilknytning til Norge ved å lære om, og bruke, norsk litteratur som verktøy og inngangsport til inkludering og kulturforståelse. Å nærme seg et slikt stoff med forståelse, engasjement og motivasjon er en god vei mot å føle tilhørighet og å kunne la norsk kultur være en del av ens identitet. Verksted som arbeidsmetode fører til at hver og en kan gjøre dette på sin egen måte. Det vil være et verksted i kreativ skriving på norsk og et kurs i i norsk litteratur.

Om kurs i norsk litteratur for innvandrere:
Kurset vil gå én gang i måneden fra februar til juni.
Kurset er ment som en vei inn til norsk kulturhistorie og språk. I løpet av kurset vil elevene også bli kjent med noen norske forfattere og norsk litteratur.

Kreativ skriving
Kurset vil gå en gang i måneden fra februar til september.
Kurset er ment å bidra til bevissthet rundt det å skrive. Veiledningen vil foregå på norsk, men deltakerne står fritt til å velge hvilket språk de vil skrive på. Hver kurskveld har fokus på én bestanddel i skriveprosessen. Kurset holdes av Asieh Amini.

Asieh Amini er en iransk poet, journalist og internasjonalt anerkjent menneskerettighetsaktivist, for tiden bosatt i Trondheim. I Norge er hun kjent for sine tospråklige diktbøker «Kom ikke til mine drømmer med gevær» (2011) og «Jeg savner å savne deg» (2013).

“Ditt språk – dine ord” – workshop for ungdommer
20-30 deltakere
Workshopen går over tre helger fra april til mai.
Gjennom denne workshopen ser vi nærmere på hvordan det norske språket brukes sosialt og som kreativt uttrykk når det ikke er morsmålet. Målet er å komme i kontakt med det kreative ved det gebrokne slik at man er friere til å uttrykke seg på tross av frykten for å snakke ukorrekt grammatisk. Det ligger et gode i det å ikke kunne språket helt korrekt, en kan utvikle en intuitiv tilnærming til språket når en står midt i et fremmed språk. Kursholder er Azra Halilovic.

Azra Halilovic kom til Norge som 14-åring og har selv erfart hva dette intuitive tilnærming til uttrykk og språk innebærer. Hun bruker dette i sitt kunstnerisk arbeid.

Eventyr fra ulike land
Et sosialt og uformelt møtepunkt hvor seniorinnvandrere og norske seniorer inviteres til å komme å dele eventyr og historier fra sitt land og sine områder. Møtene foregår på dagtid og er tenkt å fungere som en sosial stund hvor den muntlige fortellertradisjonen står i fokus.

Samarbeidspartnere:
Trondheim Folkebibliotek
Fylkesbiblioteket
NTNU – institutt for lærerutdanning
NTNU – International Researcher Support
Trondheim Kommune (Friby, INN – kvalifiseringssenter for innvandrere, Enhet for Voksenopplæring)
Bybroen Videregående skole
Trondheim Katedralskole
Kunsthall Trondheim

Øvrige samarbeidspartnere:
Litterært Kollektiv
POPUP feministhus
Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge – SKUN
Flyktningetjenesten (andre kommuner)
Hope Spot Organization – HSO

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.
Gå også gjerne inn på facebook og følg oppdateringer fra Litteraturhuset.
https://www.facebook.com/LitteraturhusetiTrondheim/
https://litteraturhusetitrondheim.no/
Kontaktperson: Gulabuddin Sukhanwar
sukhanwar@litteraturhusetitrondheim.no
944 33 547

Gulabuddin Sukhanwar jobber som kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim. Han kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2013, har bakgrunn som politisk sekretær, dikter og kulturformidler fra Kabul, med en bachelor i statsvitenskap og jus. Etter at han kom til Norge har han gått på Nansenskolen, jobbet med seminarer, flyktninger, kulturformidling og som skribent. Han har også deltatt som akademisk gjest i MA engelsk litteratur kurs, Of Borders and Travelers ved NTNU.

Cecilie Wold Andersen: Cecilie er frivillig med prosjektet. Hun er  student ved Forfatterstudiet i Tromsø, har bidratt med tekster til flere antologier og hun har tidligere arbeidet som koordinator og kulturprodusent. I november 2017 ble hun kåret til nord-norsk mester i slampoesi.