Litteratur for inkludering

Publisert den 7. mai 2019

Litteratur for inkludering er et initiativ fra Gulabuddin Sukhanwar, programkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim, og har siden 2017 vært en viktig del av Litteraturhusets totale program, og har vært spesifikt rettet mot minoritetsgrupper og personer med annen språkbakgrunn enn norsk.

Prosjektets mål har vært å knytte sammen innvandrere og andre borgere i Trøndelags-området, gjennom litteratur, kunst og musikk. Gjennom programmet skal innvandrere få kjennskap til norsk språk og litteratur, men programmet skal også være en arena hvor innvandrere får mulighet til å vise fram sin egen kulturbakgrunn. Målet er at Litteratur for inkludering-programmet dermed skal være en plattform og inngangsportal til mangfold og felles verdier, hvor deltakerne inspireres og lærer av hverandre.

Et bredt program

Siden oppstarten har Litteratur for inkludering-programmet vært basert på samarbeid med en lang rekke ulike aktører, og i flere trønderske kommuner. Programmet har stått ansvarlig for litteratur og kulturuker hvor forfattere og kunstnere som har Norge som sitt nye hjem blir invitert til å dele fra sin språklige og kulturarv. 

Programmet har gjennomført flere verksteder med fokus på norsk litteratur og kreativ skriving på norsk for innvandrere. Vi samarbeider med videregående skoler i Trondheim og omegn, og tilbyr forfattermøter og foredrag om andre språks litteratur, og ikke minst immigrantlitteratur. I løpet av 2018 ble det i alt arrangert 38 enkeltarrangement, innenfor fem hovedtemaer: feminisme og spansk, arabisk og eritreisk litteratur- og kulturuke. Over 20 samarbeidspartnere har vært involvert i programmet, over ti ulike språk, og enda flere land har vært representert. Siden oppstarten har det blitt etablert faste arrangementsserier som har fått et stadig voksende publikum, og det arbeides med å utvikle stadig nye arrangement og programserier.

Denne våren (2019) er det så langt planlagt over 25 enkeltarrangementer og verksteder. Skoleforedrag, poesikvelder, norsk/spansk uttrykksverksted, skrivekurs for seniorer i samarbeid med NTNU, litteratur og feminisme, forfattermøte på videregående skole, lesestunder og teater for barn på spansk og italiensk og jobbsøkerseminar. Videre utover året er tanken å arrangere tre nye språkfestivaler på samme måte som vi har gjort før: kreativt skrivekurs, andre skrivekurs og verksteder og flere enkeltarrangementer med fokus på andre språk og litteratur.

Om litteratur og kulturuker:

Litteraturuker holdes  tre-fire ganger i året og har fokus på ett språk som blir presentert av forfattere, kunstnere og musikere fra deres språk/kultur. I tillegg vil det i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek være en utstilling på biblioteket knyttet til hvert enkelt tema gjennom prosjektet.

Under temaukene vil det være ulike arrangementer, blant annet verksteder, poesi, litteratur, boklansering, lesestund for barn og musikk.

Om verkstedene i Litteratur for inkludering:

En mulighet for innvandrere til å føle en større tilknytning til Norge ved å lære om, og bruke, norsk litteratur som verktøy og inngangsport til inkludering og kulturforståelse. Å nærme seg et slikt stoff med forståelse, engasjement og motivasjon er en god vei mot å føle tilhørighet og å kunne la norsk kultur være en del av ens identitet. Verksted som arbeidsmetode fører til at hver og en kan gjøre dette på sin egen måte. Det vil være et verksted i kreativ skriving på norsk og et kurs i norsk litteratur.

Kreativt skrivekurs for innvandrere 

Kurset vil gå fire ganger på høsten 2019. Kurset er ment å bidra til bevissthet rundt det å skrive. Veiledningen vil foregå på norsk, men deltakerne står fritt til å velge hvilket språk de vil skrive på. Hvert kurs har fokus på én bestanddel av skriveprosessen.

Asieh Amini leder kurset. Asieh Amini er en iransk poet, journalist og internasjonalt anerkjent menneskerettighetsaktivist, for tiden bosatt i Trondheim. I Norge er hun kjent for sine tospråklige diktbøker «Kom ikke til mine drømmer med gevær» (2011) og «Jeg savner å savne deg» (2013).

Et samarbeid mellom norsk Forfattersentrum og Litteraturhuset i Trondheim.

Lesestund for barn på spansk 

I samarbeid med ACENOR arrangerer vi kreativ lesestund, teatersamtale og språkaktiviteter for barn. Barn i alderen 2 til 6 år som har spansk som morsmål er hjertelig velkommen til å delta!

Arrangementet blir ledet av Angela Muñoz Barba. Hun kommer fra Spania og er spansklærer. Hun har selv to barn, er aktiv i frivillige aktiviteter og arbeid for inkludering. Angela er sekretær i ACENOR – Asociación Cultural Española en Noruega (Spansk kulturforening).


Arabisk språk kurs

I samarbeid med Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge – SKUN, tilbys arabisk språkkurs to ganger i året – høst og vår . I løpet av kurset vil deltakerne lære grunnleggende arabiske språkprinsipper og arabisk språk i praksis. Kurset er rettet mot de som ønsker å lære arabisk, både nybegynnere og de som ønsker å styrke sin lærdom om arabisk språk.


Språkkurset er fordelt over seks leksjoner, hver av dem på to timer. Leksjonene omhandler læring av arabiske tegn, samt enkle skrive- og leseøvelser. Det blir også praktiske samtaleøvelser på arabisk.  Kurset er gratis og åpent for alle

Lesestund for barn på italiensk 

I samarbeid med ITA- italiani a Trondheim arrangeres lesestund for barn på italiensk.

Lesestundene arrangeres ofte på merkedager, som farsdag/morsdag og andre kulturell dager.  Passer for barn fra 2 til 8 år.


Hjerter i chili : spansk-norsk uttrykksverksted

Holdes av : Elizabeth Navarro og Jessica Pazqualli

I dette spansk-norske uttrykksverkstedet vil vi gjøre deg kjent med noen uttrykk og fraser fra spansktalende land gjennom litteratur. Slike uttrykk og talemåter representerer en muntlig tradisjon som er sterk knyttet til den fargerike kulturen fra Latin-Amerika og Spania.

Vi har valgt kjente forfattere fra noen spansktalende land. Kom og reis sammen med oss for å finne uttrykk på et hjørne i Barcelona, på en kafé i Mexico, på en park i Uruguay eller i en hage i Colombia!

Elizabeth Navarro er sosialantropolog og Jessica Pazqualli er spansklærer med 15 år som spansklærer på ungdomstrinnet. Begge har spansk som morsmål og er interessert i litteratur, kulturforståelse og integrering. 

Vi kobler oss live via nettet med professor Victor Ramíres ved School for Foreign Students* i Mexico. Han er gjestelærer i dette verkstedet og skal gi en nettleksjon om spanske uttrykk fra Mexico.

Uttrykksverkstedet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og School for Foreign Students i Mexico.

*School for Foreign Students tilhører Universidad Veracruzana, som er et autonomt offentlig universitet i den meksikanske delstaten Veracruz.

Ditt språk – dine ord” – workshop for ungdommer

Gjennom denne workshopen ser vi nærmere på hvordan det norske språket brukes sosialt og som kreativt uttrykk når det ikke er morsmålet. Målet er å komme i kontakt med det kreative ved det gebrokne slik at man er friere til å uttrykke seg på tross av frykten for å snakke ukorrekt grammatisk. Det ligger et gode i det å ikke kunne språket helt korrekt, en kan utvikle en intuitiv tilnærming til språket når en står midt i et fremmed språk. Kursholder er Azra Halilovic.

Azra Halilovic kom til Norge som 14-åring og har selv erfart hva dette intuitive tilnærming til uttrykk og språk innebærer. Hun bruker dette i sitt kunstnerisk arbeid.

Eventyr fra ulike land

Et sosialt og uformelt møtepunkt hvor seniorinnvandrere og norske seniorer inviteres til å komme å dele eventyr og historier fra sitt land og sine områder. Møtene foregår på dagtid og er tenkt å fungere som en sosial stund hvor den muntlige fortellertradisjonen står i fokus.

Hovedsamarbeidspartnere: 

 • Trondheim folkebibliotek
 • Fylkesbiblioteket
 • NTNU – institutt for lærerutdanning
 • «TransLit»  research project at NTNU, led by Libe García Zarranz 
 • Trondheim Kommune (Friby, INN – kvalifiseringssenter for innvandrere, Enhet for Voksenopplæring)
 • Norsk forfattersentrum 

Øvrige samarbeidspartnere:

 • NTNU – International Researcher Support
 • Friby arbeidsgruppe 
 • Bybroen videregående skole
 • Trondheim Katedralskole
 • Kunsthall Trondheim
 • Norsk Start
 • Mangfoldhuset
 • Litterært Kollektiv
 • POPUP feministhus
 • ISFiT
 • Syrisk Kvinneorganisasjon for Utvikling i Norge – SKUN
 • ACENOR: Asociación Cultural Española en Noruega, Spansk Kultur Forening
 • Hope Spot Organization – HSO
 • Vennskap Trondheim – Keren 
 • Eritreere i Trondheim 
 • ITA- italiani a Trondheim

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.
Gå også gjerne inn på facebook og følg oppdateringer fra Litteraturhuset.

https://www.facebook.com/LitteraturhusetiTrondheim/
https://litteraturhusetitrondheim.no/

Kontaktperson: Gulabuddin Sukhanwar

sukhanwar@litteraturhusetitrondheim.no
944 33 547

Gulabuddin Sukhanwar jobber som progamkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim. Han kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 2013, har bakgrunn som politisk sekretær, dikter og kulturformidler fra Kabul, med en bachelor i statsvitenskap og jus. Etter at han kom til Norge har han gått på Nansenskolen, jobbet med seminarer, flyktninger, kulturformidling og som skribent. Han har også deltatt som akademisk gjest i MA engelsk litteraturkurs, Of Borders and Travelers ved NTNU.

Cecilie Wold Andersen: Cecilie er frivillig med prosjektet. Hun er student ved Forfatterstudiet i Tromsø, har bidratt med tekster til flere antologier og hun har tidligere arbeidet som koordinator og kulturprodusent. I november 2017 ble hun kåret til nord-norsk mester i slampoesi.