Litteratur | Forestilling

En kveld med Petter Dass

I mer enn 300 år har Petter Dass (1647–1707) og hans diktning vært en del av en kulturell offentlighet, i hovedsak i Danmark og Norge.

Dass er framfor alt kjent som forfatteren av Nordlands Trompet, et verk som har fått sin plass i vår nasjonale litterære kanon. Men han skrev mer. De samlede verkene omfatter ca. 1200 sider, fordelt på religiøse sangsamlinger og leilighetsdikt som er utkommet i mer enn to hundre utgaver fra 1683 til vår tid. På midten av 1800-tallet ble Petter Dass utropt som nasjonallitteraturens far i Norge. Men synet på ham som forfatter og historisk person, og på hans diktning, har endret seg opp
gjennom historien.

Nå har Ivar Roger Hansen med bokverket Petter Dass. Bibliografi og resepsjonshistorie 1678–2022 for første gang gitt oss en samlet oversikt over forfatterskapet, samtidig som Petter Dass‘ flerfoldige rolle i norsk kulturhistorie settes i et resepsjonshistorisk perspektiv.

Litteraturhuset i Trondheim har gleden av å invitere til en Petter Dass-kveld, hvor vi møter Dass i sin fulle bredde, hvor også hans mange folkemelodier kommer til uttrykk gjennom musikalske innslag ved Line Tandberg (sang) og Knut Størdal (piano).

Dato

8. apr 2024

Tid

19:00 - 20:30

Pris

Kr250 / Kr200

Deltakere

Ivar Roger Hansen - Line Tandberg - Knut Størdal

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim