Helge Brekke/MUV
Jon Røyne Kyllingstad – Rase
Litteratur | Kunnskap

Jon Røyne Kyllingstad – Rase

I boka "Der nordische Mensch" (1929) hevdet Trondheimslegen Halfdan Bryn at det fantes en egen trøndersk variant av den "nordisk/germanske" rase. Boka ga Bryn en høy stjerne blant nazister og andre ultra-nasjonalistiske tyske raseideologer.

Bryn var en internasjonalt anerkjent vitenskapsmann. Han var 1920-tallets ledende norske «antropolog» og preses for vitenskapsselskapet i Trondheim. Med utgangspunkt i Halfdan Bryns raseforskning vil Kyllingstad presentere noen tema fra den nyutgitte boka  «Rase – en vitenskapshistorie». Foredraget vil ta for seg hvordan ideen om rase vokste fram i opplysningstida, hvilken rolle vitenskapen har spilt i å legitimere rasisme, hvordan ideen om en «nordisk/germanske» rase oppstod og hvilken betydning den har har hatt for norsk kulturell nasjonsbygging.  Han vil også drøfte i hvilken grad nazistenes raselære knyttet an til ideer som sirkulerte blant vanlige vitenskapsfolk i Norge og internasjonalt og hva slags rolle vitenskapen har spilt i etterkrigstidas oppgjør med rasismen.

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Museum for universitets- og vitenskapshistorie. Han jobber med vitenskapshistorie og akademiske institusjoners historie i perioden ca. 1870 – 2000. Han var tidligere førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum der han ledet forsknings- og utstillingsprosjektet Folk – Fra rasetypolog til DNA-sekvensering. Boka Rase: en vitenskapshistorie (2023) oppsummerer to tiår med vitenskapshistorisk forskning på ideer om rase, etnisitet, kultur og nasjon innenfor fysisk antropologi, genetikk og humanistiske disipliner som arkeologi og historie i Norge.

Dato

28. nov 2023

Tid

18:00 - 20:00

Pris

Kr150 / Kr100

Deltakere

Jon Røyne Kyllingstad

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim