Kjell Arild Pollestad: Å oversette Bibelen
Litteratur

Kjell Arild Pollestad: Å oversette Bibelen

Hvorfor oversette Bibelen enda en gang? «Det er som å spørre en kunstmaler som står og maler havet: Har ikke det vært gjort før?». Svaret kommer fra Kjell Arild Pollestad, som nylig har oversatt hele Bibelen i ny, norsk språkdrakt. En prestasjon han er alene om i Norge, og kun deler i fellesskap med et fåtall personer, som Martin Luther og Hieronymus på 400-tallet.

Pollestads bibeloversettelse har allerede avstedkommet en større, offentlig debatt mellom språk- og litteraturvitere. Hvilke språklige og teologiske valg er det rimelig å ta når man skal oversette bøkenes bok til moderne norsk?

Litteraturhuset i Trondheim har invitert Kjell Arild Pollestad for å kåsere om oversettelsen. Pollestad (f. 1949) har i flere tiår vært blant den katolske kirkes mest markante skikkelser i Norge. Helt siden gjennombruddet med epistelsamlinga Skål for Norge, har han vært en kjent og yndet forfatter, humoristisk kåsør og oversetter av blant annet Snorres kongesagaer og Homers Illiaden til norsk.

Dato

7. apr 2024

Tid

14:00 - 15:30

Pris

Kr150 / Kr100

Deltakere

Kjell Arild Pollestad

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim