Kultur for kunst – boklansering og panelsamtale
Kunnskap | Debatt | Bokslipp | Samtale

Kultur for kunst – boklansering og panelsamtale

Da Trondheim etablerte en ny ordning for kunst i offentlige rom i 2003, var dette tuftet på ønsket om å gjøre kunsten mindre opphøyd og lettere tilgjengelig; en kunst for folket. I forbindelse med utgivelse av boken "Kultur for kunst" inviterer Litteraturhuset, i samarbeid med Trondheim kommune, til en samtale om ordningen.

Har kunsten blitt mindre opphøyd og lettere tilgjengelig? Bidrar kunsten til byutviklingen? Hva betyr ordningen for kunstnerne? Og er innbyggerne blitt mer interessert i kunst?

Samtaleleder: Marit Album Kvernmo, direktør i Posten Moderne

Paneldeltakere:
Per Kristian Nygård, kunstner
Ola By Rise, direktør for kultur og idrett i Trondheim kommune.
Marit Flåtter, redaktør for «Kultur for kunst», redaktør Artscene
Carl Martin Faurby, daglig leder Trøndelag senter for samtidskunst

—————————

Om boka:

Da Trondheim etablerte en ny ordning for kunst i offentlige rom i 2003, var dette tuftet på ønsket om å gjøre kunsten mindre opphøyd og lettere tilgjengelig; en kunst for folket. Kan vi dermed si noe om denne kunstformen har vært viktig for byutviklingen? Eller om man med kunst i offentlige rom lykkes i å få flere til å bli mer interessert i visuell kunst? Forfatterne i Kultur for kunst er invitert til å reflektere over rekkevidden av kunstordningen i Trondheim, samtidig som de ser nærmere på noen av de valg og erfaringer som er gjort i løpet av disse årene. Videre inneholder boken portrettintervjuer om hvilke opplevelser kunsten kan gi oss, enten man er vant med å omgås kunst til vanlig, eller man nylig har oppdaget det. Boken er utgitt på Orfeus forlag. Den er rikt illustrert, og har er appendix med beskrivelser av realiserte kunstprosjekter mellom 2016–2022.

Det vil være mulig å kjøpe boken under arrangementet.

 

Dato

23. okt 2023

Tid

17:00 - 18:30

Pris

*Gratis

Deltakere

Per Kristian Nygård - Ola By Rise - Marit Flåtter - Carl Martin Faurby - Marit Album Kvernmo

Arrangører

Litteraturhuset i Trondheim
Trondheim kommune

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.