Framtidas nasjonale universitet i en global tidsalder – Stockmanndagene 2023

Gjennom knapt to år har språkforskeren og historikeren Oddmund Løkensgard Hoel hatt hånda på rattet i den politiske styringa av norsk universitetspolitikk. Først som statssekretær for Ola Borten Moe, og deretter for sittende statsråd Sandra Borch.

Det er kanskje langt fra embetsmannsstatens professorpolitikere til dagens statssekretær, men få har bedre forutsetninger for å tegne opp leia for norsk høyere utdanning i ei viktig brytningstid enn professoren fra Trondheim, som i sitt sivile liv er ansatt ved Høgskolen på Vestlandet.

Blir det mer eller mindre internasjonalisering i framtidas akademia? Mer eller mindre norsk? Mer eller mindre telling av forskning som teller? Og flere eller færre ansatte og studenter i akademia? Alt dette har vi invitert statssekretær Hoel til å redegjøre for, i samtale med Trond Åm.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger