Pengenes ånd og gjeldens etikk – Basta 2023

Penger er både mål og middel i dagens samfunn. Penger bærer dessuten moral. Strenge sosiale og juridiske regler rammer ikke minst dem som ikke kan gjøre opp gjelden sin. I denne samtalen vil du bli klokere rundt hva pengene gjør med Norge i dag.

Samtidig som Norge vasser i penger, er «dyrtid» kommet høyt på agendaen. Den rammer svært ulikt avhengig av inntekt, gjeld og eiendom. Forskergruppa «Økonomer uten grenser» utgir i disse dager boka «Norske skyldnere» der de tar for seg hvordan penger ikke bare er et tilforlatelig hjelpemiddel for å ordne transaksjoner og måle verdi. Penger er en måte å styre samfunnet på, holde orden på moralen, disiplinere arbeidere og pleie nasjonal moralsk merverdighetsfølelse.

Det er kanskje ikke mulig å fri seg fra pengenes makt, men i denne samtalen vil Karl-Fredrik Tangen og Runar Døving, styrt av Gunhild Tøndel, vise at det er viktig for alle å snakke analytisk om penger så ikke en snever økonomisme får råde.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger