Hvordan kan flyktninger med høy utdanning få relevant jobb?

Lansering av hefte om innovasjon og arbeidsinkludering.

Heftet kan leses og lastes ned her: https://bit.ly/2IJPopC

For flyktninger som kommer til Norge med høyere utdanning er det krevende å få jobb i sitt fagfelt. Til tross for at 21 prosent av flyktninger i Norge har utdanning på universitets- eller høyskolenivå viser statistikk at gruppen er overrepresentert i yrker uten krav til utdanning (SSB 2019).

Trondheim kommune har derfor utviklet to nye tilbud: mentorprogram og fagrelevante internships. I løpet av ett år med intensiv karrierelæring og kompetanseheving, er målet å komme i jobb som samsvarer med kvalifikasjoner og ambisjonsnivå. Slik tilføres arbeidsmarkedet nye og viktige ressurser som bedre speiler befolkningen.

I samarbeid med INN – Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune, har NTNU Samfunnsforskning nå publisert et erfaringshefte om de to tilbudene. Vi håper dette vil inspirere andre til å satse på fagrelevant arbeidsinkludering. Vi synes også det er viktig å slå et slag for at flyktninger med høy utdanning får utnyttet sin kompetanse og oppnår stabil tilknytning til arbeidslivet.

Arrangementet strømmes fra Litteraturhusets Facebook-side mandag 14.12 kl. 09.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger