Hvordan skrive historie? – Basta 2023

Historieskriving og litteratur har alltid vært tett forbundet. Historikerens bilde av fortida kan bare finnes som tekst, som fortelling – ja, som litteratur. Men hvordan skriver man da historie? Hvordan finner man fram til riktig form for det historiske stoffet?

Kan forskjellige litterære former vise oss forskjellige sider ved fortida, eller er det kildene som styrer den litterære formen? Og trenger vi en mer mangfoldig historieskriving? Møt historikerne Anette Holmlong Storeide og Ketil Slagstad i samtale med Trygve Riiser Gundersen.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger